confucianus (confucianus) wrote in ukr_asia_philos,
confucianus
confucianus
ukr_asia_philos

Засідання LXXХVІ:

У вівторок, 26 травня 2015, у відділі історії зарубіжної філософії Інституті філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (к. 327) відбудеться LXXХVІ засідання Семінару дослідників східних філософій.

Тема засідання: "Поезія і змінений стан свідомості (ЗСС): бачення поета й осмислення науковця".
Доповідач: Ярослава Шекера, член Спілки письменників України, поет, перекладач; китаїст,
к. філол. наук, доцент кафедри китайської, корейської та японської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


Тези доповіді:
1. Будь-який вид мистецтва покликаний відірвати людину від суто матеріального світу і долучити до світу вищого (духовного, божественного) – з метою пробудити в особистості її божественну природу, затьмарену спотвореними ціннісними поглядами (превалювання матеріального над духовним), і підняти «в дусі», сприяючи нескінченному духовному зростанню, а не деградації.
2. Стан творення «справжньої поезії» (так умовно називаємо вірші, дані «згори» і написані лише за допомогою автора, але без використання його власних, суб'єктивних ресурсів) можна означити таким чином: творячи, я чітко усвідомлюю свій стан, усвідомлюю, що «мною пишуть», що зовнішній світ такий самий, але я – інша.
3. «Істинна поезія», написана в ЗСС, покликана передавати космічні вібрації, ритми, певну «духовну інформацію», що транслюється через поета Вищими Силами світобудови, а відтак – реципієнтам на Землі. Внутрішній світ митця стає неосяжним, розростаючись до розмірів зовнішнього і поєднуючись із трансцендентним, із якого і «переливається» в поета (а відтак на папір) ця невербальна інформація. Суть її – зокрема у відчутті поетом єдності «всього з усім»; лише досягнувши цього стану (ЗСС) і усвідомивши його, творець із принципово нової позиції здатен передати справжню сутність і себе самого, і навколишніх предметів та явищ. Отже, отримавши, уловивши згори те, що не може бути о-мовлене, митець ніби перекладає вже готову поезію рідною мовою, о-мовлюючи, вербалізуючи її, і від майстерності автора-«перекладача» залежить якість його творіння. Художній поетичний переклад з іноземної мови, таким чином, є, по суті, подвійним, і чим глибше вдасться перекладачеві зануритися в «ауру» автора, пізнавши первинну поетичну інтенцію Вищих Сил, – тим успішнішим буде перекладний твір.
4. Для творення поетові необхідний певний первинний імпульс – «невагоме відчуття», яке «безпомилково пізнається» (Н. Делаланд); джерело ж натхнення – це водночас і безмежний внутрішній світ поета (під час творення), і Трансцендентне.
5. Метафізична функція європейської поезії, збережена з часів Середньовіччя і донині, – «підкріпити і відновити велику аналогію між світом усередині і світом зовні <…> і таким чином пов'язати індивідуальне із загальним, буденне з вічним» (І.О. Шайтанов). За допомогою специфічного художнього засобу – метафізичного концепту (метафора, що є поєднанням протилежностей) ставало можливим ув’язування між собою різнорідних явищ дійсності, що мало на меті передати незримий зв'язок усього з усім, відчутий і усвідомлений автором. Основне творче завдання європейської метафізичної поезії – за допомогою вербальних засобів розкрити внутрішній світ особистості. Метафізичність же традиційної китайської поезії полягає у прагненні творця, відкинувши мову, вийти в інший світ, де криється таїна буття; оскільки за допомогою мови це не вдається – зостається лише з сумом констатувати, що «забув слова» (Тао Юань-мін).
6. За Г. Гадамером, у поетичній формі «зустріч із “ніщо” трансформується в заклинання абсолюту», і в цьому – один із аспектів бачення суті поезії на Заході. Позиція китайських митців полягає в тому, що саме в поезії (і через поезію) відбувається зустріч поета із трансцендентним Ніщо (无 у), або ж порожнечею (空 кун, 虚 сюй), – це і є оте усвідомлення конечності мови як витвору людини, вичерпності людського інтелекту, кінцевий результат потуг якого – порожнеча. Оскільки «китайський Абсолют» – це Дао, то «заклинання абсолюту» в реаліях Піднебесної буде означати апелювання до Дао як до космічного начала і рушія Всесвіту, тобто – возз’єднання з Дао, а отже, і з основами світобудови.


Початок засідання о 16:00.

ЗАПРОШУЄМО УСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!
Tags: Китай, даосизм, семінари
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 0 comments